คลังเก็บป้ายกำกับ: พนันบอลออนไลน์

ผลงาน คสช. กับปัญหาการพนัน

64

        นับตั้งแต่มีการยึดอำนาจการปกครองโดยคสช. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริตรวมถึงการพนันต่างๆ ได้รับความใส่ใจกวดขันเป็นพิเศษ 26 พฤษภาคม 2557 มีการออกคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 24/2557 ซึ่งมีใจความดังนี้

       เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมจึงให้ดำเนินการ ดังนี้

       1. ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการกำกับดูแลมิให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประการในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะบ่อนการพนัน ตู้ม้า สลากกินรวบ ฯลฯ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       2. กรณีที่มีการปล่อยปะละเลย และ/หรือ มีข้าราชการผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบให้มีการเล่นการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ จะต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและคดีอาญาจนถึงที่สุด

       3. ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ตามข้อ 1 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง

       ภายหลังการออกประกาศและคำสั่งดังกล่าว ได้มีการเร่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ที่ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก โดยได้มีการดำเนินการให้ตำรวจทุกกองบัญชาการทั่วประเทศจัดชุดทั้งในและนอกเครื่องแบบในการจับกุมอย่างเด็ดขาด มีการออกตรวจตามสถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร เพราะอาจเป็นแหล่งรวมตัวของนักพนัน รวมถึงนายทุน เจ้ามือ และเครือข่ายรับพนันต่างๆ ทั้งที่มีการจัดให้เล่นและการรับพนันผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้บริการในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อระงับหรืองดการให้บริการเว็บไซต์ที่มีแสดงออกในการเชิญชวนให้เล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก

       3 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชโย จ.อ่างทอง ได้นำกำลังเข้าบุกจับบ่อนไก่เถื่อน บริเวณสวนมะม่วง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ไชยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ของ “ชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองตำบลไชยภูมิ” โดยตำรวจรวบตัวนักพนันได้ 30 คน ไก่ชน 2 ตัว และอุปกรณ์การเล่นไก่ต่างๆ แต่ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของไก่ชนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ตำรวจตรวจยึดได้

       8 มิถุนายน 2557 มีการจับกุม นายมิตร และนายประโลม ที่บ้านเขตบางเขน พร้อมกับยึดของกลาง ได้แก่ ตู้ลูกแก้วดีด 193 ตู้ ตู้ม้าและตู้ผลไม้ 55 ตู้ ตู้จักรกลไฟฟ้าชำรุด 37 ตู้ รวม 286 ตู้ นอกจากนี้ยังมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อีกจำนวน 150 แผง โดยทั้งหมดใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน จากการสอบสวนนายมิตรและนายประโลม ทั้งสองให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้ช่วยดูแลอุปกรณ์ต่างๆ จากนายนคร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบปากคำ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.ศุลกากร นำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย และนำของกลางที่ยึดได้เก็บไว้ที่กรมทหารราบ 11 เพื่อรอการตรวจสอบและขยายผลจับกุมต่อไป

       20 มิถุนายน 2557 ตำรวจ สน.บางขุนเทียนและเจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจค้นบ้านเช่าต้องสงสัยที่เขตบางบอน พบว่าภายในบ้านมีตู้สล็อตแมชชีน 32 ตู้ และตู้ม้า 57 ตู้ แต่ไม่พบผู้ดูแลหรือผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินการตรวจสอบหาเจ้าของบ้านและเจ้าของอุปกรณ์การพนันดังกล่าวเพื่อทำการสอบสวนและดำเนินคดีต่อไป

       นอกจากนี้วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ยังมีประกาศ คสช. ฉบับที่ 46/2557 เรื่องความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ อีกด้วย ว่า

       ด้วยปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมในการติดตามทวงถามหนี้จากชาวนาอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ และโทษที่จะได้รับสำหรับความผิดนั้นเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
ผู้ใดข่มขืนใจชาวนาให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของขาวนาหรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

       13 มิถุนายน 2557 จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ใน อ.เมืองขอนแก่น อ.บ้านไผ่ และ อ.พล สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้ เป็นมือเก็บเงินกู้นอกระบบจำนวน 15 คน พร้อมของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาด .32 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนจำนวน 5 นัด กัญชาแห้งจำนวน 3.22 กรัม ตู้สล็อตอีกจำนวน 2 ตู้ นอกจากนี้ยังได้ยึดสมุดบัญชีลูกค้าเงินกู้เล่มใหญ่ จำนวน 4 เล่ม สมุดบัญชีลูกค้าเงินกู้เล่มเล็ก จำนวน 129 เล่ม รวมทั้งหมดกว่า 100 ล้านบาท กระดาษโพยบัญชีลูกค้าเงินกู้ จำนวน 66 ใบ เงินสดติดตัว 11,500 บาท รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง รุ่นซีบีอาร์ หมายเลขทะเบียน ขมว 366 สุรินทร์ จำนวน 1 คัน และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 1 คัน รวมรถที่ใช้ดำเนินการเก็บเงินกู้ รวม 12 คัน

       จากเหตุการณ์ที่ทราบทั้งหมด เห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินตามนโยบายที่ คสช. ประกาศออกมา ทั้งการติดตามเรื่องการทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม การบุกค้นบ้านต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวโยงกับการพนัน การปิดเว็บวิเคราะห์ผลกีฬา และเว็บบอร์ดสนทนาของแฟนกีฬา ซึ่งในกรณีนี้เป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ว่าเว็บไซต์กีฬาเหล่านี้จำเป็นต้องจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ เพราะบางเว็บก็มีเนื้อหาแสดงเพียงแค่ผลกีฬา ไม่ใช่การเชิญชวนให้เล่นพนันแต่อย่างใด

บูรณาการจับพนันบอล

บูรณาการจับพนันบอล

       มีคำกล่าวประชดประชันกันอยู่เสมอๆ ว่าคนไทยชอบการพนันขันต่อแทบทุกประเภท จนทุกเรื่องราวสามารถนำมาผูกเป็นการพนันได้หมด ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีกฎหมายห้ามเล่นการพนันมาเป็นเวลาช้านาน โดยแก้ไข   เพิ่มเติมครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2478 แต่คนไทยก็ยังลักลอบเล่นการพนันทั้งวงเล็กๆ ไปถึงบ่อนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเวลานมนานแล้วอีกเช่นกันที่มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดให้การพนัน หรือบ่อน เป็นของถูกกฎหมาย โดยกำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดตามมาโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและความสงบสุขของสังคม แต่ก็ยังไม่มีรัฐบาลไหนอาจหาญตรากฎหมายรองรับการพนัน ด้วยความเชื่อหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นแรงกดดันอันทรงพลังก็คือ การพนันเป็นอบายมุขหรือประตูสู่ความวิบัติฉิบหายตามคติพุทธศาสนา

      แต่กระนั้น ยิ่งนานวัน การพนันในสังคมไทยก็ดูเหมือนจะเจริญเติบโตงอกงามไม่หยุดหย่อน และวิธีการก็พลิกแพลงไปตามสมัย วันก่อน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจการใช้จ่ายช่วงฟุตบอลยูโร 2016 โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัด 7.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 จากการใช้จ่ายวงเงิน 6.5 หมื่นล้านบาทในช่วงฟุตบอลยูโร 2012 ขณะที่คาดว่าฟุตบอลยูโร 2016 การใช้จ่ายวงเงินเพิ่มเป็นเงินจากการใช้จ่ายทั่วไป 1.8 หมื่นล้านบาท และเป็นเม็ดเงินจากการพนันประมาณ 5.7 หมื่นล้านบาท แต่มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ขณะที่เป็นเงินนอกระบบ 2 หมื่นล้านบาท

      ที่จริงการพนันฟุตบอล ในหมู่คนไทยที่ต้องลักลอบเล่นกันนั้น จะเรียกได้ว่า แทงกันทั้งปีทั้งชาติก็คงไม่ผิด เพราะการขยายตัวของโลกออนไลน์ที่ทำให้เล่นได้โดยสะดวก พอถึงเทศกาลการแข่งขันในทัวร์นาเมนท์ใหญ่ๆ เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจก็จะออกมาประกาศมาตรการเอาผิดอย่างจริงจัง เด็ดขาด หลายครั้งหลายหน ตำรวจนำผู้ต้องหา พร้อมของกลางมาแถลงต่อสื่อมวลชน เหมือนเป็นการป้องปราม หรือจะมองว่า ตำรวจสร้างผลงานในช่วงเทศกาลก็ตามที แต่ในความเป็นจริงก็คือ นักพนันก็ยังคงเล่นการพนันกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันโดยเฉพาะฟุตบอลลีกทั่วโลก ไม่เฉพาะแต่พรีเมียร์ลีก ของอังกฤษเท่านั้น

      อย่างไรก็ตาม เมื่อตำรวจประกาศว่าจะปราบปรามพนันฟุตบอล สังคมส่วนใหญ่ที่ต่อต้านเป็นอบายมุขก็คงจะอนุโมทนาสาธุ เพราะอย่างน้อยที่สุด ก็ยังเป็นอีกแรงหนึ่งซึ่งแสดงให้เยาวชนได้เห็นว่า การพนันเป็นเรื่องไม่ดี เป็นของผิดกฎหมาย มีโทษทางอาญา แต่ในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ในวงการพนันฟุตบอลจำนวนมากมายหลายหมื่นล้านบาท หรือถ้าหากรวมกิจการการพนันทุกประเภทเข้าไปด้วย ในแต่ละปีอาจจะมีตัวเลขหลายแสนล้านบาทเลยก็เป็นไปได้ ดังนั้น ในวาระฟุตบอลยุโรปกลับมาสร้างความสุขสนุกสนานให้คนไทยอีกครั้ง ก็น่าจะได้ถกเถียงกันไปพร้อมกันว่า เราจะมีนโยบายเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลอย่างไร ไม่ใช่การทำงานของเจ้าหน้าที่ตามเทศกาล
 

แด่คอบอลและผีการพนันบอลทั้งหลาย

แตน

        “แตน ราตรี” ออกโรงเตือนคอบอลที่ชอบเล่นการพนัน เผยควรดูตนเองเป็นตัวอย่างที่เสียบอลครั้งละเป็นแสนจนต้องขายบ้าน ขายที่ดินแทบจะหมดตัว โชคดีที่ไม่โดนอุ้มเพราะรู้จักกับโต๊ะบอล ลั่นจะไม่หวนไปเป็นผีพนันอีกแล้ว

         เริ่มฟาดแข้งกันเรียบร้อยแล้วสำหรับเทศกาลบอลโลก 2010 ครั้งนี้ได้กระแสตอบรับดีจากบรรดาแฟนคอบอลที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานาน 4 ปี หันไปทางไหนต่างก็นั่งหน้าจอเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบกันแบบตาไม่กระพริบ แถมในห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารก็ยังมีบริการถ่ายทอดให้ดูกันแบบจุใจ สื่อมวลชนเองก็ประโคมข่าวกันทุกวันไม่แพ้ข่าวเมื่อตอนเสื้อแดงเผาเมือง นอกจากนี้กระแสที่มาแรงเป็นของคู่กันกับเทศกาลบอลโลกก็คงจะไม่พ้นเรื่องข่าวการเล่นพนันบอล ซึ่งที่ผ่านมามีหลายต่อหลายคนที่หลงผิดถูกผีพนันเข้าสิงเล่นบอลจนหมดเนื้อหมดตัวมาแล้ว เรียกว่าพอบอลจบชีวิตก็จบนั่งน้ำตานองกันเป็นแถวหรือบางคนอาจร้ายแรงถึงขั้นฆ่าตัวตาย ไม่ก็ตายเพราะถูกอุ้มเนื่องจากหนีหนี้ก็มี

        “แตน ราตรี วิทวัส” ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เคยหลงผิดถูกผีพนันบอลเข้าสิงแทงบอลคู่ละครึ่งล้าน ถึงขั้นต้องขายที่ดินขายบ้านขายรถเพื่อใช้หนี้พนันบอลมาแล้ว ก่อนที่เธอจะคิดได้ตัดสินใจเลิกชนิดแบบหักดิบหันหลังให้กับการเล่นพนันบอลอย่างถาวร ส่งผลให้ตอนนี้แตนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินเหลือไปเปิดร้านอาหารเล็กๆ เพื่อเลี้ยงครอบครัว เพื่อเป็นการเตือนสติคอบอลทั้งหลาย วันนี้แตนจึงยินดีจะเปิดเผยเรื่องราวความผิดพลาดของตัวเองอีกครั้งเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคน

       “เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่เวลาที่ถึงเทศกาลบอลโลกทีไรเราก็จะนึกถึงเรื่องนี้ทุกที ก็อยากจะให้ทุกคนฟังเรื่องของแตนไว้เป็นอุทาหรณ์อีกครั้ง แรกๆ แตนไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำบอลอะไรก็เล่นไม่เป็นไม่เคยดู แต่บังเอิญเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขาดูกันก็เห็นเขาเล่นกัน เวลาเย็นๆ ที่ไม่มีงานก็จะไปรวมตัวนั่งกินกันที่ร้านอาหารร้านเพื่อนๆ ก็จะมาคุยกันเมื่อคืนได้บอลมาเท่านั้นเท่านี้ บางคนก็บอกว่าวันนี้ต้องกลับก่อนนะมีบอลเตะทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นกันหมด เราก็เริ่มสนใจว่ามันเป็นยังไงก็ถามเพื่อนๆ เขาก็แนะนำให้ฟังแล้วบอกว่า พรุ่งนี้จะมีคู่เด็ดลองเล่นสิก็ลองแทงตามเขาไป โดยที่ไม่รู้หรอกว่าเล่นกันยังไง”

      “ตอนนั้นรู้สึกว่าเล่นไปประมาณ 500 บาท ปรากฎว่าคู่ที่เราเล่นเกิดชนะขึ้นมาก็เลยเกาะเพื่อนคนนี้ตลอด มันเหมือนผีการพนันมันยุ ช่วงแรกๆ ได้ตลอด เล่นไปสักพักเริ่มรู้เรื่องฟุตบอลแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งไม่ต้องมานั่งถามเพื่อนหรือถามใครแล้ว มานั่งอ่านหนังสือแล้วก็เล่นเองเลยมันมีความรู้สึกว่าได้เงินง่ายและเยอะ เล่นแพงที่สุดก็ประมาณคู่ละ 400,000 บาทจากที่เคยเล่นคู่ละห้าร้อยด้วยความมั่นใจหลังๆ ก็เปลี่ยนมาเป็นมือปืนรับจ้าง”

      “ศัพท์ของคนเล่นบอลเขาจะเรียกว่ากินน้ำจะเป็นตัวสื่อรับมา แล้วเราก็เอาไปให้โต๊ะใหญ่อีกที ซึ่งวิธีนี้ถ้าเราไม่เล่นก็จะได้เงินจากการรับแบบนี้อยู่แล้ว แต่มันได้น้อยอย่างหมื่นหนึ่งเราก็ได้ไม่กี่บาท แต่ถึงเขาเสียกันเราก็ได้ถ้าเขาได้เราก็ได้ ตอนหลังๆ ก็เริ่มมารับกินแบบนี้เยอะๆ แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นในตอนนี้ล่ะเมื่อมีคนที่แทงไม่จ่ายเงิน ตัวกลางอย่างเราก็ซวยต้องรับผิดชอบ คนนี้เล่นแสนหนึ่งไม่จ่ายเราก็ต้องจ่าย”

      “บางทีเล่นเองบ้างรับมาส่งบ้างพอมันสะสมเยอะๆ เข้าไม่มีเงินก็ต้องขายทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อมาเคลียร์หนี้ให้เขาเราจะได้ไม่เสียหน้า และกลัวว่าถ้าไม่ใช้หนี้จะไม่ได้เล่นต่อต้องหยุดแค่นี้แล้วที่เราเสียไปล่ะ เพราะโต๊ะพวกนี้เขาจะถึงกันรู้จักกันเป็นมุมกว้าง มันก็เหมือนในละครที่เวลาเสียไม่จ่ายก็จะมีคนมาขู่มาทวง แต่โชคดีอย่างที่เราสนิทกับเจ้าของโต๊ะเขาเข้าใจเราเลยไม่มีเหตุการณ์อันตรายถึงขั้นที่จะถูกอุ้ม แต่โต๊ะอื่นนั้นไม่รู้อาจจะเป็นตามที่ข่าวลงตามหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆ นั่นล่ะ”

      “ฟุตบอลเตะกันมาตั้งกี่ร้อยๆ ปีแล้วยังไม่ตายไปจากโลกนี้เลย แต่คนที่แทงบอลตายไปไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้ว ฉะนั้นถ้าได้แล้วยังไม่หยุดเล่นมันจะแย่ ถามว่ามีคนรวยเพราะแทงบอลมีไหมยอมรับว่ามี แต่ถ้าเราหยุดเท่าที่เราพอใจมันจะดีกว่าแต่ส่วนมากจะไม่หยุดกัน เพราะเงินมันได้มาง่ายและมีความรู้สึกว่าถ้าไปนั่งทำงานอย่างอื่นเผลอๆ ไม่ได้ที่ละเยอะๆ แบบนี้ มันเหมือนอะไรที่ได้มาง่ายก็สามารถหายไปได้ง่ายๆ พริบตาเดียวก็เสียไปแล้ว”

       “ตรงนี้มันทำให้เราหันกลับมาทบทวนย้อนหลังก็เห็นว่าเมื่อก่อนเรามีที่อยู่ตรงนี้แต่ต้องมาเสียเพราะบอลหมด ทำไมต้องเป็นแบบนี้ สิ่งที่มันทำให้เราเลิกเล่นเลยก็คือต้องมารับผิดชอบคนที่มาแทงกับเรา และเราต้องเอาเงินไปให้โต๊ะใหญ่เขา ตอนนั้นต้องขายรถและก็ขายที่ดินขายบ้านที่ต่างจังหวัด มันทำให้เราคิดว่าถ้าขืนเล่นต่อไปต้องหมดตัวแน่และถูกประนามเป็นหนี้การพนันแล้วไม่ยอมใช้ หลังจากมานั่งทบทวนกับตัวเองแล้วก็ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยว่าต้องเลิกเล่นให้ได้ไม่เอาแล้ว”

      “ถามว่าเลิกยากไหมมันก็ยาก เหมือนกับการที่เราเลิกบุหรี่ต้องหากิจกรรมทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เห็นนึกอยากสูบ เหมือนคนกำลังอกหักก็ไม่อยากที่จะเห็นหน้าเขาไม่อยากเห็นเบอร์ก็ต้องลบเบอร์ทิ้งทั้งหมด หนังสือสปอร์ตพูลเคยซื้ออ่านก็ไม่เอาเปลี่ยนไปเลยอ่านข่าวเฉพาะพาดหัวข้างหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเดียวรับงานให้มากขึ้น”

      “ส่วนเรื่องการเข้าวัดก็มีส่วนแต่ปกติจะทำบุญอยู่แล้วเพราะพวกเล่นการพนันจะทำบุญบ่อย(หัวเราะ) หวังบุญให้ช่วย ที่ผ่านมาก็ไปทำบุญและคิดว่าบุญจะช่วย (หัวเราะ) แต่เป็นคนที่โชคดีไม่ค่อยอ่านหนังสือบอลลึกซึ้งเท่าไหร่ ส่วนใหญ่อาศัยถามเขาถ้าลึกซึ้งศึกษามากๆ มันจะตัดลำบาก แต่อย่างนี้เราตัดทิ้งเลยเวลาที่เห็นตรงไหนเขาชุมนุมดูบอลก็เลี่ยงไม่ไปมันต้องทำใจไปทีละนิดๆ นานๆ เข้าเราก็ชินไปเองและรู้สึกว่าพอเลิกเล่นแล้วชีวิตเราดีขึ้นทุกอย่างแฮปปี้หมด ไม่เหนื่อยไม่เครียดทุกคนก็ยอมรับ เพราะว่าสิ่งที่เราทำผิดไปไม่ได้เลวร้ายสำหรับคนอื่นมันอยู่ที่ตัวเราเองสามารถที่จะกลับมาสู่สังคมมาทำงานในวงการได้ เพราะเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน”

      ที่ผ่านมามีนักแสดงในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนที่มีข่าวพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการเล่นพนันบอล ใช่ว่าจะมีแค่ “แตน ราตรี วิทวัส” เพียงคนเดียว แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะออกมาปฏิเสธกันซะส่วนใหญ่

      “ไม่ใช่ว่าเราจะกล้าเก่งหรอก เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันอยู่แล้ว บางทีมันก้าวล้ำไปมากนักก็ไม่ดี แต่ที่พูดก็คือเหมือนเวลาที่เราเล่นทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ได้ปิดบังใครและมันเป็นเงินเราเองไม่ได้ไปเอาของใครมา แต่จะให้ไปสอนไปห้ามใครนั้นคงไม่ได้ เพราะเราเองยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่แล้ว แต่ว่าก็อยากให้เอาตัวอย่างของเราเองซึ่งไม่เกี่ยวกับคนอื่นมาเป็นอุทาหรณ์เท่านั้น และไปคิดดูว่าสมควรที่จะมาทำตามเราไหม”

      “ที่ผ่านมาก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคนหนึ่ง แต่ที่เราหลุดออกมาจากตรงนี้ได้ถือว่าเป็นบุญวาสนามันยังไม่ทำลายชีวิตครอบครัวทรัพย์เราไป เอาเป็นว่าแล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละคนดีกว่าเราคงไปห้ามใครไม่ได้ หลายคนมักจะคิดว่า 4 ปีมีครั้งหนึ่งเล่นหน่อยคงไม่เป็นไร แต่อย่างที่บอกว่าทำยังไงก็ได้พอบอลโลกจบแล้วมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีเพื่อนที่เรารักอยู่เป็นไปได้ก็อย่าไปเล่นเลยดีกว่าการพนันบอล”

      หลังเลิกเล่นการพนันฟุตบอล “แตน” ก็เริ่มเก็บเงินสร้างชีวิตใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันนี้นอกจากงานแสดงแล้ว เจ้าตัวก็ยังเปิดร้านอาหารย่านนวมินทร์
“เป็นร้านอาหารสไตล์ลูกทุ่งรสชาติจัดจ้านหน่อยก็เลยตั้งชื่อว่าร้านจี๊ดจ๊าดตั้งอยู่ริมถนนเกษตร-รัชดาที่ตัดไปทางมีนบุรีแฟชั่นไอซ์แลนด์ ก็เปิดมาได้ 7 เดือนแล้ว ที่มาทำตรงนี้เพราะอยากที่จะให้เป็นธุรกิจครอบครัวเราเองเป็นพี่สาวคนโตก็เลยอยากให้น้องๆ มาทำอะไรด้วยกัน ที่ผ่านมาเราชอบไปกินอาหารที่โน่นที่นี่ก็อยากมีร้านเป็นของตัวเองบ้างและน้องๆ หลานๆ ก็จะได้มีงานทำกันด้วย ตอนนี้ก็ช่วยกันดูแลเป็นร้านไม่ใหญ่มาก แต่เหมือนกับว่าเป็นความภูมิใจอย่างน้อยก็มีทุนพอที่จะมาทำให้น้องๆ โดยเราเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ ยังไงถ้าใครสนใจจะแวะมาลองชิมก็เชิญกันได้ราคาก็ไม่แพง ก็ขอโฆษณาเลยละกัน ช่วยๆ อุดหนุนคนที่กำลังจะตั้งตัวหน่อย จองโต๊ะได้ที่คุณตา 084-3451735 “